JURYINSTRUKS
For fagjuryene Spellemann 2018

 

Alle jurymedlemmer må sette seg godt inn i juryinstruksen.

Hver fagjury består av fra seks til ti medlemmer. Følgende kategorier bedømmes av hver sin fagjury:

 

Barnemusikk

Blues

Country

Elektronika

Folkemusikk/Tradisjonsmusikk

Indie/Alternativ

Jazz

Klassisk

Metal

Popgruppe

Popartist

Rock

Samtid

Urban

Viser

Åpen klasse

Tono´s Komponistpris

Årets Låtskriver

Årets Tekstforfatter

Årets Musikkvideo

 

Medlemmene i fagjuryene vil få tilgang til Spellemanns jurysystem, der alle utgivelser er tilgjengelige. Lytting foregår via streamingtjenestene Spotify, Tidal, Apple Music  eller Soundcloud.

Ved manglende abonnement fremskaffer Spellemann en midlertidig løsning til de jurymedlemmene det måtte gjelde. Eventuelle utgivelser som ikke er tilgjengelige på disse streamingtjenestene vil være tilgjengelige via link  til soundcloud. Fagjuryen for «Årets Tekstforfatter» vil få tilgang til opplastede tekster. Fagjuryen for «Årets Musikkvideo» vil få link til de påmeldte musikkvideoene.

 

Habilitet:

Det forutsettes at jurymedlemmene ikke har tilknytning til utgivelsene de er satt til å vurdere. Eksempler på dette kan være nære familiære bånd, yrkesmessig nær relasjon til artist, opphaver eller utgiver, deltakelse på innspilling eller økonomiske interesser i utgivelsen. Alle jurymedlemmer må signere et eget habilitetsskriv når de har fått tilgang til utgivelsene de skal vurdere.

 

Tidsplan:

Det forutsettes at alle jurymedlemmene setter av tid til juryarbeid, og holder seg til oppgitte møtetider og frister. Tider for «telefon konferanse» settes opp etter avtale i de enkelte fagjuryene. Fagjurymedlemmene vil motta detaljert informasjon på mail.

 

Juryering i fagjuryen deles inn i tre runder:

 

  1. runde: Fagjurymedlemmene gir individuelle poeng via Spellemanns jurysystem. Det skal avgis poeng til alle utgivelser. Beste karakter er ni poeng og dårligste karakter er ett poeng. Samme poengtall kan tildeles flere utgivelser.. Derfra går de ti utgivelsene med høyest samlet poengsum videre til runde to. Dette antallet kan økes dersom noen av utgivelsene har fått samme poengsum.

 

  1. runde: Fagjuryene snakker sammen, fortrinnsvis via «telefon konferanse», og diskuterer seg så frem til fire nominerte ut ifra de gjenstående utgivelsene. Hvert enkelt møte ledes av en nøytral representant fra Spellemann.

 

  1. runde: Individuell bedømming via Spellemanns jurysystem. Fagjurymedlemmene rangerer de nominerte fra første til fjerde plass. Jurymedlemmene plikter å holde sine stemmer hemmelige inntil prisutdelingen.

 

Barnemusikk vurderes i første og andre runde av en voksen fagjury på lik linje med andre fagjuryer, som kommer frem til 4 nominerte. De fire nominerte sendes videre til barnejury som kårer vinner.

Årets Musikkvideo vurderes i første og andre runde av fagjury på lik linje med andre fagjuryer, som kommer frem til 4 nominerte. Publikumsavstemming for kåring av vinner.

 

Honorar:

Det utbetales ikke honorar som følge av deltakelse i fagjuryene, men hvert medlem av fagjuryene vil få 1 billett til show og fest.

 

Kriterier:

Fagjuryene skal foreta en helhetlig vurdering av utgivelsene, der det skal legges vekt på kunstnerisk kvalitet og aktualitet.

 

Anonymitet og taushetsplikt:

Navn på fagjurymedlemmene vil bli offentliggjort i forbindelse med prisutdelingen.

Jurymedlemmene har taushetsplikt om alt som foregår i forbindelse med juryprosessen.

Sponsor Sponsor
Sponsor Sponsor Sponsor