Juryinstruks

Juryinstruks for fagjuryene Spellemann 2022

Spellemann AS utnevner fagjuryer og står fritt til å inkludere nye jurymedlemmer og/eller ta ut jurymedlemmer underveis i prosessen. Alle jurymedlemmer må sette seg godt inn i juryinstruksen.

Hver fagjury består av fra seks til ti medlemmer. Følgende kategorier bedømmes av hver sin fagjury:

Alternativ Pop/Rock
Barnemusikk
Blues
Country
Elektronika
Festmusikk
Hiphop
Jazz
Klassisk
Metal
Pop
RnB/Soul
Rock
Samtid

TONOs Komponistpris
Tradisjonsmusikk
Viser og Visepop
Åpen Klasse
Årets Gjennombrudd
Årets Internasjonale Suksess
Årets Låt
Årets Låtskriver
Årets Musikkvideo
Årets Produsent
Årets Takk
Årets Tekstforfatter
Årets Utgivelse

Medlemmene i fagjuryene vil få tilgang til Spellemanns jurysystem, der alle utgivelser er tilgjengelige.
Lytting foregår via streamingtjenestene Spotify eller SoundCloud.
Ved manglende abonnement fremskaffer Spellemann en midlertidig løsning til de jurymedlemmene det måtte gjelde. Eventuelle utgivelser som ikke er tilgjengelige på Spotify vil være tilgjengelige via link til SoundCloud. Fagjuryen for «Årets Tekstforfatter» vil få tilgang til opplastede tekster. Fagjuryen for «Årets Musikkvideo» vil få link til de påmeldte musikkvideoene.

Habilitet:

Fagjuryen skal være sammensatt av medlemmer med høy kompetanse som kan bidra til et helhetsbilde for best mulig vurdering av den kategorien som skal bedømmes. Jurymedlemmer som har tilknytning til kandidater eller utgivelser, privat eller profesjonelt, plikter å informere administrasjonen og øvrige jurymedlemmer om sitt private og/eller profesjonelle forhold til kandidaten. Medlemmene kan ikke være med å diskutere kandidater eller utgivelser som de har tilknytning til, privat eller profesjonelt, og kan heller ikke stemme på slike kandidater. Et snitt av de andres stemmer vil utgjøre den manglende stemme.

Private og/eller profesjonelle forhold som skal meldes fra om er blant annet:

 • Påmeldte utgivelser hvor du har deltatt ifbm. innspilling eller utgivelse
 • Påmeldte utgivelser hvor du har økonomiske interesser
 • Påmeldte artister/opphavere/produsenter/regissører som er du er i familie med og/eller du har sosial omgang med
 • Påmeldte artister/opphavere/produsenter/regissører som du jobber med

Som påmeldte regnes alle som er inkludert i en utgivelse.

Påmeldte artister/opphavere/produsenter/regissører som du har jobbet med tidligere, men ikke har tilknytning til nå, eller påmeldte som du kjenner, men ikke har sosial omgang med regnes i denne sammenheng ikke som omfattet av private eller profesjonelle forhold.

Tidsplan:

Det forutsettes at alle jurymedlemmene setter av tid til juryarbeid, og holder seg til oppgitte møtetider og frister. Tider for digitalt møte settes opp etter avtale med de enkelte fagjuryene. Fagjurymedlemmene vil motta detaljert informasjon på mail. Innmelding av manglende utgivelse må skje innen tre dager etter åpning av systemet.

Juryering i fagjuryen deles inn i tre runder:

1. Runde:

Fagjurymedlemmene gir individuelle poeng via Spellemanns jurysystem. Det skal avgis poeng til alle utgivelser, med unntak til de kandidater du eventuelt har private og/eller profesjonelle forhold til. Beste karakter er ni poeng og dårligste karakter er ett poeng. Samme poengtall kan tildeles flere utgivelser. De ti utgivelsene med høyest samlet poengsum går videre til runde to. Dette antallet kan økes dersom noen av utgivelsene har fått samme poengsum.

2. Runde:

Fagjuryene snakker sammen via digital plattform og diskuterer seg frem til fire nominerte ut ifra de gjenstående utgivelsene. Hvert enkelt møte ledes av en nøytral representant fra Spellemann. Jurymedlemmene får tilgang til shortliste basert på resultat i runde 1 i forkant av møte. Jurymedlemmene bes gjøre seg opp tanker som hvem som bør være de fire nominerte før møtet. Prosedyre for jurymøter er som følger:

 • Presentasjon av jurymedlemmer og opplysning om eventuelle private og/eller profesjonelle forhold til aktuelle kandidater.
 • Fri prat om året som har gått og hva som har preget den enkelte kategori.
 • Jurymedlemmene sender sine fire kandidater til møteleder via anonym chat. Møteleder kalkulerer snitt ved eventuelle manglende stemmer pga. private og/eller profesjonelle forhold, og presenterer foreløpig resultat for juryen.
 • Gjennomgang av hver enkelt kandidat som er stemt fram i møtet. Ved dialog omkring eventuelle kandidater hvor et jurymedlem har private og/eller profesjonelt forhold, blir vedkommende jurymedlem midlertidig sendt ut av det digitale møtet.
 • Etter gjennomgang av hver av de aktuelle kandidatene foretas en ny avstemming.
 • Møteleder presenterer resultatet og avklarer om en samlet jury kan stille seg bak de utvalgte kandidatene.

3. Runde:

Individuell bedømming via Spellemanns jurysystem. Fagjurymedlemmene rangerer de nominerte fra første til fjerde plass. Jurymedlemmene plikter å holde sine stemmer hemmelige inntil prisutdelingen.

Barnemusikk vurderes i første og andre runde av en voksen fagjury på lik linje med andre fagjuryer, som kommer frem til 4 nominerte. Vinner kåres i en kombinasjon av fagjury og barnejury.

Årets Musikkvideo vurderes i første og andre runde av fagjury på lik linje med andre fagjuryer, som kommer frem til 4 nominerte. Hvorvidt vinner kåres av fagjury eller ved publikumsavstemming vurderes underveis.

I kategoriene Årets Gjennomburdd, Årets Låt og Årets utgivelse fungerer juryprosessen på følgende måter:

Årets Gjennombrudd

Kategorien Årets Gjennombrudd vurderes kandidatene basert på en kombinasjon av både liveopptredener og salg. Både de nominerte og vinneren kåres på fritt grunnlag. I denne kategorien skal jurymedlemmer se etter artister i starten av sin karriere som har brutt gjennom i det norske markedet i året som har gått. Juryprosessen foregår på følgende måte:

 1. Jurymedlemmer inviteres inn i systemet og får innblikk i de påmeldte i Årets Gjennombrudd.
 2. Jurymedlemmer foretar en individuell vurdering og sender inn fem kandidater til administrasjonen. Innmeldte kandidater kontrolleres av administrasjon iht reglement og kriterier. Jurymedlemmene kan velge å supplere med kandidater som ikke er påmeldt/framgår av forhåndsutsendte lister.
 3. Administrasjonen formidler liste over innmeldte og godkjente forslag i forkant av jurymøte.
 4. Prosedyre for jurymøte:
 • Presentasjon av jurymedlemmer og opplysning om eventuelle private og/eller profesjonelle forhold til aktuelle kandidater
 • Kandidatene diskuteres iht liveopptreden og salg. Det konkluderes med 4-6 nominerte.
 • Dersom det er uenighet etter endt diskusjon ved utnevnelse av nominerte skal jurymedlemmene i møtet gi individuelle poeng skriftlig til administrasjonen. Det skal avgis poeng til alle kandidater. Beste karakter er ni poeng og dårligste er ett poeng. Samme poengtall kan tildeles flere utgivelser. Summen legges til grunn ved videre diskusjon.
 • Dersom det fortsatt er uenighet nomineres kandidatene med høyeste poengsum.
 • Vinner besluttes fortrinnsvis etter diskusjon, alternativt ved anonym avstemming i jurymøtet, dersom juryen ikke blir enig.

 

Årets Låt

Kategorien Årets Låt er målet å finne den låten som har dominert det norske markedet i årets som har gått. Grunnlag for dette hentes fra radio, salg og streaminglister. Nominerte kåres basert på en kombinasjon av både statistikk og skjønn. Fagjury beslutter nominerte. Vinner kåres i en kombinasjon av jury og publikum. Juryprosessen foregår på følgende måte:

Adminstrasjonen sender ut følgende oversikter primo januar:

 • Norsk singel for 2022 supplert av Singel total for å vise innbyrdes ulikheter
 • Norskliste Radio for 2022 supplert av Radio total for å vise innbyrdes ulikheter

Jurymedlemmer foratar individuell vurdering basert på egen kunnskap supplertav tilsendt faktagrunnlag og melder inn til administrasjonen:

 • 5 kandidater til Årets Låt. Jurymedlemmene kan velge å supplere med kandidater som ikke er påmeldt/framgår av forhndsutsendte lister.
 • Prosedyre for jurymøte:
 • Presentasjon av jurymedlemmer og opplysning om eventuelle private og/eller profesjonelle forhold til aktuelle kandidater.
 • Kandidatene diskuteres iht salg og streaminglister og kåres på basis av statistikk og skjønn.
 • Dersom det er uenighet etter endt diskusjon ved utnevnelse av nominerte skal jurymedlemmene i møtet gi individuelle poeng skriftlig til administrasjonen. Det skal avgis poeng til alle kandidater. Beste karakter er ni poeng og dårligst er ett poeng. Samme poengtall kan tildeles flere utgivelser. Summen legges til grunn ved videre diskusjon.
 • Administrasjonen setter sammen en liste sammensatt av radio, singel og avstemming fra jurymedlemmene i møtet. Ut fra denne listen settes de nominerte i Årets Låt.

Ved uenighet ved utnevnelse av nominerte skal jurymedlemmene i møtet gi individuelle poeng skriftlig til administrasjonen. Det skal avgis poeng til alle kandidater. Beste karakter er ni poeng og dårligste er ett poeng. Samme poengtall kan tildeles flere utgivelser. Summen legges til grunn ved videre diskusjon. Ved fortsatt uenighet nomineres kandidatene med høyeste poengsum. Vinner besluttes fortrinnsvis etter diskusjon, alternativt ved individuell rangering der laveste poengsum vinner.

Årets Utgivelse

Årets Utgivelse vurderes i første og andre runde av en storjury sammensatt av alle jurymedlemmer i hver fagjury.

Honorar:
Det utbetales ikke honorar som følge av deltakelse i fagjuryene, men hvert medlem av fagjuryene vil få én billett til show og fest.

Kriterier:
Fagjuryene skal foreta en helhetlig vurdering av utgivelsene, der det skal legges vekt på kunstnerisk kvalitet og aktualitet.

Anonymitet og taushetsplikt:
Navn på fagjurymedlemmene vil bli offentliggjort i forbindelse med prisutdelingen. Jurymedlemmene har taushetsplikt om alt som foregår i forbindelse med juryprosessen.

 

Juryinstruks for spesialjuryene Spellemann 2022

Alle jurymedlemmer må sette seg godt inn i juryinstruksen, og være godt forberedt til jurymøter. Spesialjuryen består av ti til tolv medlemmer.

Følgende kategorier bedømmes av Spesialjuryen:

Kategori: Årets Spellemann
Beskrivelse: Utøver(e) som har utmerket seg særskilt i året som har gått.
Kriterie: Kåres på fritt grunnlag.

Kategori: Årets Hederspris
Beskrivelse:
Kriterie: Kåret på fritt grunnlag.

Habilitet:

Spesialjuryen skal være sammensatt av medlemmer med høy kompetanse som kan bidra til et helhetsbilde for best mulig vurdering av de kategorier som skal bedømmes. Styret har tillit til at medlemmene som inngår i Spesialjuryen evner å sette til side særinteresser i juryarbeidet, samtidig som størrelsen på juryen skal sikre at ingen av medlemmene individuelt skal ha direkte påvirkning på resultatet.

Medlemmene kan ikke melde inn personer eller utgivelser som de har tilknytning til, privat eller profesjonelt.
Medlemmene kan imidlertid være med å diskutere og bidra i avstemming av personer eller utgivelser som nevnt over som er meldt inn av andre medlemmer av juryen, men de må gjøre de øvrige medlemmene av juryen oppmerksomme på sitt private eller profesjonelle forhold til kandidaten.

Tidsplan:

Det forutsettes at alle jurymedlemmene setter av tid til juryarbeid, og holder seg til oppgitte møtetider og frister.

Det blir satt opp møte for Spesialjuryen i desember for kåring av Årets Spellemann og Årets Hederspris.

Møtene ledes av en nøytral person fra administrasjonen.

Kåring av Årets Spellemann og Årets Hederspris – januar:

 1. Jurymedlemmene melder inn til administrasjonen i forkant av møtet:
  • minst 1 forslag til kandidat for Årets Spellemann med begrunnelse
  • minst 1 forslag til kandidat for Årets Hederspris med begrunnelse
 2. Administrasjonen formidler liste over innmeldte forslag – inkludert eventuelle forslag fra andre enn juryen – til alle jurymedlemmer i forkant av møtet.
 3. Prosedyre for jurymøte:
  • -  Presentasjon av jurymedlemmer og opplysning om eventuelle private og/eller profesjonelle forhold til aktuelle kandidater
  • -  Innmeldte kandidater diskuteres og reduseres til 2. Ved uenighet foretas individuell rangering av de aktuelle kandidatene. De to kandidatene med laveste sum går videre til avstemming.
  • -  Avstemming: Kandidaten med over 50 % av stemmene kåres til vinner.

Honorar:

Det utbetales ikke honorar som følge av deltakelse i spesialjuryen, men hvert medlem av spesialjuryen vil få én billett til show og fest.

Anonymitet og taushetsplikt:

Navn på spesialjurymedlemmene vil bli offentliggjort i forbindelse med prisutdelingen. Jurymedlemmene har taushetsplikt om alt som foregår i forbindelse med juryprosessen.