Reglement

Reglement

Reglement Spellemann

1. Kategorier som inngår i Spellemann 2022:

Gruppe 1:

TONOs Komponistpris
Årets Gjennombrudd
Årets Hederspris
Årets Internasjonale Suksess
Årets Låt
Årets Låtskriver
Årets Musikkvideo
Årets Produsent
Årets Spellemann
Årets Tekstforfatter
Årets Utgivelse

Gruppe 2:

Alternativ pop/rock
Barnemusikk
Blues
Country
Elektronika
Festmusikk
Hiphop
Jazz
Klassisk
Metal
Pop
RnB/Soul
Rock
Samtid
Tradisjonsmusikk
Viser og Visepop
Åpen Klasse

2. Påmelding

Det skal meldes på til alle kategorier med unntak av Årets Låt, Årets Spellemann, Årets Hederspris og Årets Internasjonale Suksess.

3. Utgivelse

Utgivelser som vurderes må være enten album eller spillelister med minimum 10 minutter musikk.
Unntak er Årets Låt, Årets Gjennombrudd, Årets Musikkvideo og Årets Internasjonale Suksess hvor det ikke er minimumskrav til lengde.

Låter som inngår i en utgivelse kan ikke ha inngått i tidligere påmeldinger. Unntak er album der maks 20 prosent av total spilletid kan ha inngått i tidligere påmeldinger (eksempelvis som en del av en spilleliste).

Kun utgivelser som første gang ble utgitt i Norge mellom 1. januar 2022 og 31. desember 2022 blir vurdert til Spellemann 2022.

Unntak er album- eller singelutgivelser som ikke var ferdigstilt ved utløpt påmeldingsfrist for Spellemann 2021 den 26. november 2021.
Singelutgivelser utgitt tidligere år kan inngå i et album som meldes på i 2022.
Singelutgivelser utgitt etter 1. oktober 2021 som ikke tidligere har inngått i en påmeldt utgivelse (album eller spilleliste) kan inngå i en spilleliste som påmeldes i Spellemann 2022.
Singelutgivelser utgitt etter 1. oktober 2021 kan vurderes til Årets Låt under Spellemann 2022.

Hver utgivelse kan meldes på i flere av kategoriene i gruppe 1 og i én av kategoriene i gruppe 2.

4. Frister for påmelding

Påmelding til Spellemann 2022 åpner i 30. september 2022.
Siste frist for å melde seg på er 28. november 2022. Påmeldingsfristen er endelig.
Fristen gjelder også for utgivelser fra perioden 29. november 2022 til 31. desember 2022 dersom denne meldes på til Spellemann 2022.
Dersom utgivelsene som blir gitt ut i dette tidsrommet ikke er ferdig mastret til 24. november 2022, er det mulig å melde på utgivelsen til Spellemann 2023.

5. Krav til påmelding

For å bli vurdert til Spellemann 2022 må utgivelsen meldes på i henhold til gjeldende kriterier. Påmelding skjer via www.spellemann.no/pamelding.

Det linkes derfra videre til vårt påmeldingssystem der utgivelsen må gjøres digitalt tilgjengelig med linker til Spotify med tilhørende cover, digital booklet/labelcopy, cover- og pressebilde og tekster. Dersom utgivelsen ikke er tilgjengelig via Spotify, må utgivelsen registreres i SoundCloud og link derfra deles som link i påmeldingssystemet.

Fysiske produkter vil ikke bli godkjent.

Spellemann forbeholder seg retten til å stryke påmeldinger som kan oppfattes som svært støtende.

Utgivelser med diverse artister kan ikke meldes på. Unntak er utgivelser med et klart musikalsk tema, for eksempel konseptutgivelser, artist eller komponistportrett, som kan godkjennes av Spellemann.

For beskrivelse og kriterier for den enkelte kategori, se www.spellemann.no, under «Om Spellemann / Kategorier»; www.spellemann.no/info/kategorier

6. Kategorisering

Den som melder på en utgivelse til Spellemann 2022 er selv ansvarlig for riktig kategorisering av utgivelsen. Spellemann har anledning til å flytte påmeldte utgivelser fra en kategori til en annen, samt til å slå sammen eller dele opp kategorier ved behov. Spellemann har også mulighet til å slette en kategori dersom den ikke inneholder et forsvarlig antall påmeldte utgivelser. Dersom en utgivelse blir flyttet til en annen kategori grunnet feilpåmelding, sammenslåing, oppdeling, eller sletting av kategori, blir påmelder informert. Påmelder kan velge å trekke påmeldingen.

7. Nasjonalitetskrav

For å kunne melde seg på til Spellemann 2022 må artist, tekstforfatter, komponist eller produsent være norsk statsborger eller fast bosatt i Norge. I en gruppe må minst 50 prosent av gruppens medlemmer være norske statsborgere eller fast bosatt i Norge. Påmeldte artist i «Årets Musikkvideo» må også være norsk statsborger eller fast bosatt i Norge.

8. Rettigheter

Ved påmelding aksepteres det at inntil 30 sekunder av alle påmeldte utgivelser, video og verk kan brukes vederlagsfritt i promoteringsarbeid knyttet til Spellemannprisen. Ved presentasjon av nominerte utgivelser kan hele spor brukes vederlagsfritt. Den som foretar påmeldingen er ansvarlig for at alle rettigheter er klarert for denne bruken.

9. Påmeldingsavgift

Påmeldingsavgift per utgivelse og per kategori er kr. 700,- pluss mva.
Spellemann refunderer ikke påmeldingsavgiften, eksempelvis:

  • Ved feilpåmelding
  • Ved diskvalifisering/strykning
  • Dersom påmeldingen trekkes på grunn av omplassering
  • Ved sammenslåing av kategorier eller flytting av påmelding til annen kategori

10. Jury

Spellemann utpeker: «Juryutvalg», «Kontrollutvalg», «Fagjuryer» og «Spesialjury».
Beskrivelse av juryinstruks er tilgjengelig på www.spellemann.no, under «Om Spellemann / Juryinstruks»; www.spellemann.no/info/juryinstruks

11. Utdeling

Det forventes at nominerte personlig er til stede under prisutdelingen. Det er ikke mulig å sende stedfortreder/e. Spellemann forbeholder seg retten til å begrense antall representanter for den nominerte hvis den nominerte tilhører en gruppe på to eller flere.

12. Generelt

Spellemann AS kan beslutte å fravike bestemmelser i reglementet hvis det er saklig grunn til det.