Reglement

Reglement

Reglement Spellemann

Spellemann 2019 arrangeres i Oslo lørdag 28. mars 2020.

1. Kategorier som inngår i Spellemann 2019:

Gruppe 1:

Årets Tekstforfatter
Årets Låtskriver
TONOs Komponistpris
Årets Produsent
Årets Musikkvideo
Årets Låt
Årets Album
Årets Gjennombrudd & Gramostipend
Årets Spellemann
Årets Hederspris

Gruppe 2:

Barnemusikk
Blues
Country
Elektronika
Folkemusikk/Tradisjonsmusikk
Indie/Alternativ
Jazz
Klassisk
Metal
Popgruppe
Popartist
Rock
Samtid
Urban
Viser
Åpen klasse

I tillegg kan Spellemann velge å dele ut andre priser, som for eksempel «Årets Internasjonale Suksess», «Årets Takk» ol.

 

2. Utgivelse

Utgivelser som vurderes kan være enten album eller spillelister.

Utgivelser (album eller spillelister) som meldes på må inneholde minimum 10 minutter musikk.

For utgivelser som meldes på til prisene «Årets Gjennombrudd og Gramostipend» eller «Årets musikkvideo» er det ikke minimumskrav til lengde.

Låter som inngår i en utgivelse kan ikke ha inngått i tidligere påmeldinger. Unntak er album der maks 20 prosent av total spilletid kan ha inngått i tidligere påmeldinger (eksempelvis som en del av en spilleliste).

Hver utgivelse kan meldes på i flere av kategoriene i gruppe 1 og i én av kategoriene i gruppe 2.

Utgivelser som meldes på til kategorien «Årets Album» kan enten bestå av låter utgitt i tradisjonell albumform, eller låter utgitt over en tidsperiode som er konseptuelt samlet i en utgivelse.

 

3. Utgivelsestidspunkt

Kun utgivelser som første gang ble utgitt i Norge mellom 1. januar 2019 og 31. desember 2019 blir vurdert til Spellemann 2019.

Unntak er albumutgivelser som ikke var ferdigstilt eller påmeldt ved utløpt påmeldingsfrist for Spellemann 2018 den 26. november 2018.

Singelutgivelser utgitt tidligere år kan inngå i et album som meldes på i 2019.

Singelutgivelser utgitt etter 1. oktober 2018 som ikke tidligere har inngått i en påmeldt utgivelse (album eller spilleliste) kan inngå i en spilleliste som påmeldes i Spellemann 2019.

Singelutgivelser utgitt etter 1. oktober 2018 kan vurderes til Årets låt under Spellemann 2019.

 

4. Frister for påmelding

Påmelding til Spellemann 2019 åpner 9. oktober 2019.

Siste frist for å melde seg på er 30. november 2019. Påmeldingsfristen er endelig.

Fristen gjelder også for utgivelser fra perioden 30. november til 31. desember 2019.

Dersom utgivelsene som blir gitt ut i dette tidsrommet ikke er klare til 30. november, er det mulig å melde på utgivelsen til Spellemann 2020.

 

5. Krav til påmelding

For å bli vurdert til Spellemann 2019 må utgivelsen meldes på i henhold til gjeldende kriterier. Påmelding skjer via www.spellemann.no, under «Om Spellemann / Påmelding»;

https://spellemann.no/info/pamelding/

Det linkes derfra videre til vårt påmeldingssystem der utgivelsen må gjøres digitalt tilgjengelig med linker til Spotify med tilhørende cover, digital booklet og tekster. Dersom utgivelsen ikke er tilgjengelig via Spotify, må utgivelsen registreres i Soundcloud og link derfra deles som link i påmeldingssystemet.

Fysiske produkter vil ikke bli godkjent.

Spellemann forbeholder seg retten til å stryke påmeldinger som kan oppfattes som svært støtende.

Utgivelser med diverse artister kan ikke meldes på. Unntak er utgivelser med et klart musikalsk tema, for eksempel konseptutgivelser, artist eller komponistportrett, som kan godkjennes av Spellemann.

For beskrivelse og kriterier for den enkelte kategori, se www.spellemann.no, under «Om Spellemann / Kategorier»;  https://spellemann.no/info/kategorier/

 

6. Kategorisering

Den som melder på en utgivelse til Spellemann 2019 er selv ansvarlig for riktig kategorisering av utgivelsen. Spellemann har anledning til å flytte påmeldte utgivelser fra en kategori til en annen, samt til å slå sammen eller dele opp kategorier ved behov. Spellemann har også mulighet til å slette en kategori dersom den ikke inneholder et forsvarlig antall påmeldte utgivelser. Dersom en utgivelse blir flyttet til en annen kategori grunnet feilpåmelding, sammenslåing, oppdeling, eller sletting av kategori, blir påmelder informert. Påmelder kan velge å trekke påmeldingen.

 

7. Nasjonalitetskrav

For å kunne melde seg på til Spellemann 2019 må artist, tekstforfatter, komponist eller produsent være norsk statsborger eller fast bosatt i Norge. I en gruppe må minst 50 prosent av gruppens medlemmer være norske statsborgere eller fast bosatt i Norge. Påmeldte artist i «Årets musikkvideo» må også være norsk statsborger eller fast bosatt i Norge.

 

8. Rettigheter

Ved påmelding aksepteres det at inntil 30 sekunder av alle påmeldte utgivelser, video og verk kan brukes vederlagsfritt i promoteringsarbeid knyttet til Spellemannprisen. Ved presentasjon av nominerte utgivelser kan hele spor brukes vederlagsfritt. Den som foretar påmeldingen er ansvarlig for at alle rettigheter er klarert for denne bruken.

 

9. Påmeldingsavgift

Påmeldingsavgift per utgivelse og per kategori er kr. 600,- pluss mva.

Spellemann refunderer ikke påmeldingsavgiften, eksempelvis:

  • Ved feilpåmelding.
  • Ved diskvalifisering/strykning
  • Dersom påmeldingen trekkes på grunn av omplassering.
  • Ved sammenslåing av kategorier eller flytting av påmelding til annen kategori.

 

10. Jury

Spellemann utpeker: «Kontrollutvalg», «Fagjuryer» og «Spesialjury».

Beskrivelse av juryinstruks er tilgjengelig på www.spellemann.no, under «Om Spellemann / Juryinstruks»; https://spellemann.no/info/juryinstruks

 

11. Utdeling

Det forventes at nominerte personlig er til stede under prisutdelingen. Det er ikke mulig å sende stedfortreder/e. Spellemann forbeholder seg retten til å begrense antall representanter for den nominerte hvis den nominerte tilhører en gruppe på to eller flere.