REGLEMENT SPELLEMANN 2018

Spellemann 2018 arrangeres i Oslo lørdag 30.mars 2019.

 

1.Kategorier som inngår i Spellemann 2018:

 

Gruppe 1:

Årets Spellemann

Årets Album

Årets Gjennombrudd & Gramostipend

Årets Låt

TONOs Komponistpris

Årets Låtskriver

Årets Tekstforfatter

Årets Produsent

Årets Musikkvideo

 

Gruppe 2:

Barnemusikk

Blues

Country

Elektronika

Folkemusikk/Tradisjonsmusikk

Indie/Alternativ

Jazz

Klassisk

Metal

Popgruppe

Popartist

Rock

Samtid

Urban

Viser

Åpen klasse

 

I tillegg kan Spellemann velge å dele ut andre priser, som for eksempel «Årets Hederspris», «Årets Internasjonale Suksess» og/eller «Årets Takk».

 

2.Utgivelse

Utgivelser som vurderes kan være enten album eller spillelister.

 

Utgivelser (album eller spillelister) som meldes på må inneholde minimum 10 minutter musikk.

 

For utgivelser som meldes på til prisene «Årets Gjennombrudd og Gramostipend» eller «Årets musikkvideo» er det ikke minimumskrav til lengde.

 

Låter som inngår i en utgivelse kan ikke ha inngått i tidligere påmeldinger. Unntak er album der maks 20 prosent av total spilletid kan ha inngått i tidligere påmeldinger (eksempelvis som en del av en spilleliste).

 

Hver utgivelse kan meldes på i flere av kategoriene i gruppe 1 og i én av kategoriene i gruppe 2.

 

3.Utgivelsestidspunkt

Kun utgivelser som første gang ble utgitt i Norge mellom 1. januar 2018 og 31. desember 2018 blir vurdert til Spellemann 2018.

 

Unntak er albumutgivelser som ikke var ferdigstilt eller påmeldt ved utløpt påmeldingsfrist for «Spellemann 2017» den 13. november 2017.

 

Singelutgivelser utgitt tidligere år kan inngå i et album som meldes på i 2018.

 

Singelutgivelser utgitt etter 1. oktober 2017 som ikke tidligere har inngått i en påmeldt utgivelse (album eller spilleliste) kan inngå i en spilleliste som påmeldes i Spellemann 2018.

 

Singelutgivelser utgitt etter 1. oktober 2017 kan vurderes til Årets låt under Spellemann 2018.

 

4.Frister for påmelding

Påmelding til «Spellemann 2018» åpner 27. september 2018.

Siste frist for å melde seg på er 26. november 2018.  Påmeldingsfristen er endelig.

Fristen gjelder også for utgivelser fra perioden 26. november til 31. desember 2018

Dersom utgivelsene som blir gitt ut i dette tidsrommet ikke er klare til 26. november, er det mulig å melde på utgivelsen til «Spellemann 2019».

 

5.Krav til påmelding

For å bli vurdert til «Spellemann 2018» må utgivelsen meldes på i henhold til gjeldende kriterier. Påmelding skjer via www.spellemann.no, under «Om Spellemann / Påmelding»;

https://spellemann.no/info/pamelding/

Det linkes derfra videre til vårt påmeldingssystem der utgivelsen må gjøres digitalt tilgjengelig med linker til Spotify, Tidal, eller Apple Music med tilhørende cover, digital booklet og tekster. Dersom utgivelsen ikke er tilgjengelig via Spotify, Tidal, eller Apple Music,  må utgivelsen registreres i Soundcloud og link derfra deles som link i påmeldingssystemet.

Fysiske produkter vil ikke bli godkjent.

Spellemann forbeholder seg retten til å stryke påmeldinger som kan oppfattes som svært støtende.

 

 

Utgivelser med diverse artister kan ikke meldes på. Unntak er utgivelser med et klart musikalsk tema, for eksempel konseptutgivelser, artist eller komponistportrett, som kan godkjennes av Spellemann.

For beskrivelse og kriterier for den enkelte kategori, se www.spellemann.no, under «Om Spellemann / Kategorier»;  https://spellemann.no/info/kategorier/

 

6.Kategorisering

Den som melder på en utgivelse til «Spellemann 2018» er selv ansvarlig for riktig kategorisering av utgivelsen. Spellemann har anledning til å flytte påmeldte utgivelser fra en kategori til en annen, samt til å slå sammen eller dele opp kategorier ved behov. Spellemann har også mulighet til å slette en kategori dersom den ikke inneholder et forsvarlig antall påmeldte utgivelser. Dersom en utgivelse blir flyttet til en annen kategori grunnet feilpåmelding, sammenslåing, oppdeling, eller sletting av kategori, blir påmelder informert. Påmelder kan velge å trekke påmeldingen.

 

7.Nasjonalitetskrav

For å kunne melde seg på til «Spellemann 2018» må artist, tekstforfatter, komponist eller produsent være norsk statsborger eller fast bosatt i Norge. I en gruppe må minst 50 prosent av gruppens medlemmer være norske statsborgere eller fast bosatt i Norge. Påmeldte artist i «Årets musikkvideo» må også være norsk statsborger eller fast bosatt i Norge.

 

8.Rettigheter

Ved påmelding aksepteres det at inntil 30 sekunder av alle påmeldte utgivelser, video og verk kan brukes vederlagsfritt i promoteringsarbeid knyttet til Spellemannprisen. Ved presentasjon av nominerte utgivelser kan hele spor brukes vederlagsfritt. Den som foretar påmeldingen er ansvarlig for at alle rettigheter er klarert for denne bruken.

 

9.Påmeldingsavgift

Påmeldingsavgift per utgivelse og per kategori er 500 kroner.

 

Spellemann refunderer ikke påmeldingsavgiften, eksempelvis:

  • Ved feilpåmelding.
  • Ved diskvalifisering/strykning
  • Dersom påmeldingen trekkes på grunn av omplassering.
  • Ved sammenslåing av kategorier eller flytting av påmelding til annen kategori.

 

10.Jury

Spellemann utpeker: «Kontrollutvalg», «Fagjuryer» og «Spesialjury».

Beskrivelse av juryinstruks er tilgjengelig på www.spellemann.no, under «Om Spellemann / Juryordning»; https://spellemann.no/info/juryinstruks/

 

11.Utdeling

Det forventes at nominerte personlig er til stede under prisutdelingen. Det er ikke mulig å sende stedfortreder/e. Spellemann forbeholder seg retten til å begrense antall representanter for den nominerte hvis den nominerte tilhører en gruppe på to eller flere.

 

Sponsor Sponsor
Sponsor Sponsor Sponsor