Om Spellemannprisen

Påmelding spellemann 2016

Påmelding til Spellemann gjøres via vårt webbaserte system. Før du gjør din registrering, les årets reglement her: Reglement.

Pris for påmelding er 500,- NOK per kategori per artist.

Slik gjøres påmelding til Spellemannprisen:

 • - Gå til vårt webbaserte system her: Spellemannprisen.
 • - Opprett en bruker for 2016. Det må opprettes ny bruker for hvert år.
 • - Velg sjangerkategori og/eller en eller flere sjangeruavhengige kategorier
 • - Fyll inn all informasjon om utgivelsen
 • - Alle fullførte påmeldinger blir lagret og vil ligge i din handlekurv. Du kan logge ut og betale disse ved et senere tidspunkt.
 • - Merk at ingen påmeldinger er gyldige før de er betalt, alle betalinger må gjøres innen påmeldingsfristen, og må betales med bankkort.

Før du starter din påmelding, pass på at du har følgende tilgjengelig:

 • - Link til utgivelsen på streaming-tjenestene Wimp/Tidal eller Spotify. Dersom utgivelsen ikke er tilgjengelig på disse streamingtjenestene skal utgivelsen lastes opp i MP3 256 kbps kvalitet – komprimert til én ZIP-fil.
 • - Dersom du melder på en musikkvideo; URL link til musikkvideoen på YouTube.
 • - Albumcover i JPEG format; størrelse 300 dpi, maks 30 MB.
 • - Digital booklet i PDF format; maks 50 MB.
 • - Dersom tekster ikke er inkludert i digital booklet kan alle tekster samles i én fil, i PDF format, maks 50 MB.
 • - Betalingskort og eventuelt kodebrikke/bankID på mobil.
Reglement spellemann 2016

Påmelding til årets Spellemann åpner 16. september 2016.

Påmeldingsfrister

Påmeldingsfristen er: 10. november 2016.

Påmeldingsfristen gjelder også for utgivelser som utgis mellom 10. november og 31. desember 2016.

Dersom materiale for utgivelser som utgis i dette tidsrommet ikke er klart til påmeldingsfristen 10. november, gis det anledning til å melde på utgivelsen til Spellemann 2017.

Det må da gjøres innen fristen for påmelding i 2017.

Forutsetninger

For å kunne bli nominert til Spellemannprisen må artist/gruppe/tekstforfatter/komponist/produsent være norsk statsborger eller fast bosatt i Norge. Er det en gruppe må minst 50 % av gruppens medlemmer være norske eller fast bosatt i Norge.

Påmeldingskriterier

Utgivelsen som meldes på skal første gang ha vært utgitt i Norge mellom 1. januar 2016 og 31. desember 2016. Unntak er utgivelser som ble utgitt etter utløp av påmeldingsfrist for Spellemann 2015. Unntak gjelder også ved påmelding i tilleggskategorier.

Utgivelsen skal inneholde minimum 20 minutter musikk. Dersom artisten ikke har gitt ut en samlet utgivelse på over 20 minutter kan Spellemann også godkjenne en spilleliste som inneholder enkeltspor som til sammen utgjør 20 minutter musikk, hvor minst 50% av sporene i spillelisten er utgitt mellom 1. januar 2016 og 31. desember 2016.

Dersom en spilleliste blir påmeldt, kan man ikke senere år melde på en utgivelse som inneholder mer enn 20 % av sporene som inngikk i den påmeldte spillelisten.

Påmelding av multiartistutgivelser med et klart felles musikalsk tema, for eksempel artist/komponistportrett, kan bli godkjent av styret i Spellemann AS.

Kriterium for Årets Nykommer & Gramostipend er at artist/gruppe ikke er etablert tidligere i andre sammenhenger. Spellemann AS bruker skjønn i begrepet ”etablert” når det gjelder denne kategorien.

Ved påmelding i tilleggskategorien Årets Produsent informerer man i eget tekstfelt i påmeldingssystemet, om de album/produksjoner produsenten har vært involvert i fra 1. januar 2016 til 31. desember 2016, som man ønsker å fremheve.

For kategoriene Tekstforfatter og TONOs Komponistpris må disse stå bak minst 50 % av tekst/komposisjon for å kunne melde seg på, og tekstene/komposisjonene kan ikke ha vært utgitt tidligere.

Kategorier og påmelding

Den som melder på en utgivelse til Spellemannprisen er ansvarlig for riktig kategorisering av utgivelsen.

En kategori må inneholde et forsvarlig antall påmeldte utgivelser for å opprettholdes. Dersom en kategori blir slettet, blir de påmeldte utgivelsene flyttet til en annen kategori.

Styret i Spellemann AS har anledning til å slå sammen eller dele opp kategorier ved behov, samt å flytte påmeldte utgivelser fra en kategori til en annen. Blir dette aktuelt vil påmelder informeres, og påmelder kan velge å akseptere eller trekke påmeldingen.


Ved påmelding aksepteres det at inntil 30 sekunder av alle påmeldte utgivelser kan brukes vederlagsfritt i promoteringsarbeid knyttet til Spellemannprisen. Ved presentasjon av nominerte utgivelser kan hele spor brukes vederlagsfritt. Den som foretar påmeldingen er ansvarlig for at alle rettigheter er klarert.


Artist, opphavsmann eller utgiver må selv melde på og gi tilgang til utgivelser via www.spellemann.no der man linkes videre til påmeldingssystemet, og man plikter å gjøre utgivelsen digitalt tilgjengelig med link til Spotify eller Tidal/Wimp, med tilhørende cover, digital booklet og tekster. Fysiske produkter godkjennes ikke. Påmeldingsavgift per utgivelse per kategori er kr. 500. Hver utgivelse kan kun meldes på i én (1) sjangerkategori, men kan i tillegg meldes på i de sjangeruavhengige kategoriene. Spellemann refunderer ikke påmeldingsavgift ved feilpåmelding, diskvalifisering, eller dersom påmelding trekkes ved omplassering eller eventuell sammenslåing av kategorier/flytting av påmelding til annen kategori.


Oversikt over alle kategorier og fremgangsmåte ved påmelding fremkommer i påmeldingssystemet. Styret i Spellemann AS har også anledning til å dele ut andre priser som for eksempel Hederspris.

Jury

Spellemann utpeker Storjury, Fagjuryer, og Spesialjury.

For kategoriene TONOs Komponistpris og for Tekstforfatter utpekes juryen av TONO. Beskrivelse av juryordning, samt juryinstruks er tilgjengelig på www.spellemann.no

Utdeling

Det forutsettes at nominerte er personlig tilstede under utdelingen lørdag 28. januar 2017.

Det er ikke anledning til å sende stedfortreder. Spellemann forbeholder seg retten til å begrense antallet representanter for den nominerte der den nominerte er en større gruppe/ensemble.

Kategorier Spellemann 2016
SJANGERKATEGORIER
 • Barnemusikk
 • Blues
 • Country
 • Danseband
 • Elektronika
 • Folkemusikk/Tradisjonsmusikk
 • Indie
 • Jazz
 • Klassisk
 • Metal
 • Popgruppe
 • Popsolist
 • Rock
 • Samtid
 • Urban
 • Viser
 • Åpen klasse
SJANGERUAVHENGIGE KATEGORIER
 • TONOs Komponistpris
 • Tekstforfatter
 • Årets Nykommer & Gramostipend
 • Årets Album
 • Årets Musikkvideo
 • Årets Produsent
 • Årets Låt
 • Årets Spellemann
 • Hederspris
Juryordning Spellemann 2016

Juryordningen for Spellemann har vært gjennom en omfattende revidering basert på innspill fra tidligere jurymedlemmer og et bredt utvalg av representanter fra bransjen. Resultatet av gjennomgangen følger nedenfor. Spellemann vil følge opp med en grundig evaluering av ordningen etter Spellemann 2016. Konstruktive tilbakemeldinger kan sendes fortløpende til Spellemann AS.

Påmelding

Påmelding til Spellemann må gjøres av plateselskap, management, artisten selv eller andre som er tilknyttet utgivelsen. Kriterier for å kunne melde på fremkommer i reglementet for Spellemann 2016.

Juryinstruks for Storjury Spellemann 2016

Alle som inviteres til å være jurymedlem må sette seg inn i Spellemanns juryordning og nedenforstående juryinstruks før de takker ja til oppdraget.

Storjury:

Storjuryen består av 10-15 bransjepersoner med bred musikalsk kunnskap. Det forutsettes at medlemmer av Storjuryen er godt oppdatert på norske utgivelser i året som har gått.

Storjuryen består av 10-15 bransjepersoner med bred musikalsk kunnskap. Det forutsettes at medlemmer av Storjuryen er godt oppdatert på norske utgivelser i året som har gått. Administrasjonen innstiller Storjuryen og utpeker juryleder, og dette godkjennes av styret i Spellemann AS.

Storjuryen skal møtes og blant annet ta stilling til om utgivelser er plassert i riktig kategori og om det er opplagte mangler blant de påmeldte. Storjuryen vil ha mulighet til å foreslå påmeldinger av utgivelser som av ulike grunner ikke er påmeldt, og disse vil få mulighet til å registrere seg.

Medlemmene av Storjuryen skal også gjennom felles juryering beslutte +/- 20 utgivelser innen hver sjangerkategori.

Tidsplan:

Det forutsettes at det settes av tid til forberedelse og deltakelse på møtene.

Jurymedlemmene vil motta mail med tider for storjurymøtene, samt informasjon om alle påmeldte utgivelser. Det forventes at medlemmene har gjennomgått listene og gjort seg kjent med innholdet før første møte.

Honorar:

Hvert medlem av Storjuryen vil motta 2 billetter til prisutdeling, show og fest pluss kr. 5.000,- i honorar. Juryleder for Storjuryen mottar 2 billetter til prisutdeling, show og fest pluss kr. 7.000,- i honorar.

Kriterier:

Foruten omplassering og kvalitetssikring av påmeldinger i henhold til kriterier i reglementet skal Storjuryens innstilling til hvilke påmeldte utgivelser som skal gå videre i sjangerkategoriene basere seg på artistprestasjon, produksjon/lydkvalitet, øvrig musikalsk utførelse, repertoar, tekst, arrangement, komposisjon, originalitet og helhetsinntrykk for øvrig.

For kategoriene Popgruppe, Popsolist og Urban skal det i tillegg vektlegges at utgivelsen har relevans gjennom salg/streaming, radiospilling og/eller konsertvirksomhet i 2016. 

Inhabilitet:

Storjurymedlemmene har selv ansvar for å informere administrasjonen ved mulig inhabilitet. Ettersom den individuelle påvirkningskraft er mindre i en Storjury enn i en Fagjury vil habilitetsvurderingen være noe mildere for Storjuryen enn for Fagjuryen.

Anonymitet og taushetsplikt:

Navn på jurymedlemmer i Storjuryen vil bli offentliggjort ved offentliggjøring av nominasjonene. Det som diskuteres på jurymøtene er konfidensielt. Jurymedlemmene har taushetsplikt om juryeringen og nominasjonsprosessen til etter prisutdelingen. Juryleder vil kunne uttale seg på vegne av Storjuryen.

Juryinstruks for Fagjury Spellemann 2016

Alle som inviteres til å være jurymedlem må sette seg inn i Spellemanns juryordning og nedenforstående juryinstruks før de takker ja til oppdraget.

Fagjury:

Fagjury skal bedømme alle sjangerkategorier samt TONOs Komponistpris og Tekstforfatter.
Det nedsettes 4 fagjuryer. Hver fagjury består av 7-10 medlemmer, og den enkelte fagjury skal bedømme mellom 3 og 5 kategorier.
Kategoriene Barnemusikk, TONOs Komponistpris og Tekstforfatter bedømmes av egne individuelle fagjuryer bestående av 5-7 jurymedlemmer.
Fagjury skal vurdere de gjenstående utgivelsene når første juryering er gjennomført av Storjuryen.

Medlemmene i Fagjuryen vil få tilgang til Spellemanns webbaserte system der +/- 20 utgivelser skal vurderes i hver kategori.
Medlemmene i Fagjuryen mottar også en egen liste via epost over de påmeldte utgivelsene i sin kategori som ikke har gått videre fra første juryering i Storjury. Fagjury vil få mulighet til å argumentere tilbake disse for vurdering ved å melde fra til jurykoordinator innen 3 dager etter mottatt liste. Dersom mer enn 2/3 av fagjury etterspør samme utgivelse, vil utgivelsen bli lagt til vurdering for fagjury.

Lytting foregår via streamingtjenestene Wimp/Tidal eller Spotify. Ved manglende abonnement fremskaffer Spellemann en midlertidig løsning til de jurymedlemmene det måtte gjelde. Eventuelle utgivelser som ikke er tilgjengelige på disse streamingtjenestene vil være tilgjengelige via opplastede zip-filer.
Fagjuryen for Tekstforfatter vil få tilgang til opplastede tekster.

Tidsplan:

Det forutsettes at det settes av tid til juryeringsarbeid i henhold til informasjon om perioder, tider og frister. Tider for Skypemøter settes etter avtale i de enkelte Fagjuryene. Fagjurymedlemmene vil motta detaljert informasjon på mail.

Juryering i Fagjuryen deles inn i 3 runder:

1. runde: Fagjurymedlemmene gir individuelle poeng via Spellemanns webbaserte system. Det skal avgis poeng til alle utgivelser. Høyeste karakter er 9 poeng og laveste karakter er 1 poeng. Samme poengtall kan tildeles flere utgivelser. De 10 utgivelsene med høyest samlet poengsum går videre til runde 2. Antallet som går videre kan utvides ved poenglikhet.

2. runde: De enkelte Fagjuryene møtes, fortrinnsvis via Skype, og diskuterer seg frem til 3, 4 eller 5 nominerte ut ifra de gjenstående utgivelsene. Antall nominerte avhenger av opprinnelig antall påmeldte i kategorien. Hvert enkelt kategorimøte ledes av en nøytral representant fra Spellemann.

3. runde: Individuell bedømming via Spellemanns webbaserte system. Fagjurymedlemmene rangerer de nominerte fra 1. til 3., 4. eller 5. plass. Jurymedlemmene plikter å holde sine stemmer hemmelige inntil prisutdelingen.

Honorar:

Hvert medlem av Fagjuryen vil motta 2 billetter til prisutdeling, show og fest. Det utbetales ikke lønn som følge av deltakelse i Fagjuryen.

Kriterier:

I sjangerkategoriene skal fagjuryen gjøre en helhetlig vurdering av utgivelsene, der det skal legges vekt på artistprestasjon, produksjon/lydkvalitet, øvrig musikalsk utførelse, repertoar, tekst, arrangement, komposisjon, originalitet og helhetsinntrykk forøvrig.

For kategoriene Popgruppe, Popsolist og Urban skal det legges vekt på artistprestasjon, produksjon/lydkvalitet, øvrig musikalsk utførelse, repertoar, tekst, arrangement, komposisjon, originalitet, relevans og helhetsinntrykk forøvrig.

I de sjangeruavhengige kategoriene skal fagjuryene legge vekt på følgende:
Komponist: Opphavsmannsprestasjon, arrangement, komposisjon, originalitet og helhetsinntrykk for øvrig.
Tekstforfatter: Tekst, samspill mellom tekst og musikk, originalitet og helhetsinntrykk forøvrig.

Inhabilitet:

Det forutsettes at jurymedlemmene ikke har direkte tilknytning til utgivelsene de er satt til å vurdere. Eksempler på dette kan være nære familiære bånd, yrkesmessig nær relasjon til artist, opphavsmann eller utgiver, eller økonomiske interesser i utgivelsen.

Anonymitet og taushetsplikt:

Navn på Fagjurymedlemmene vil bli offentliggjort etter prisutdelingen.

Det som diskuteres på jurymøtene er konfidensielt. Jurymedlemmene har taushetsplikt om juryeringen og nominasjonsprosessen til etter prisutdelingen.

Juryinstruks for Spesialjury Spellemann 2016

Alle som inviteres til å være jurymedlem må sette seg inn i Spellemanns juryordning og nedenforstående juryinstruks før de takker ja til oppdraget.

Spesialjury:

Spesialjuryen består av inntil 12 bransjepersoner med bred musikalsk kunnskap, hvorav inntil 6 personer er fra styret i Spellemann AS.


Spesialjuryen skal møtes og utnevne nominerte og kåre vinnere i sjangeruavhengige kategorier med unntak av kategoriene TONOs Komponistpris og Tekstforfatter.

Som grunnlag for vurdering får Spesialjuryen fremlagt alle de påmeldte for Årets Nykommer & Gramostipend, Årets Album, Årets Produsent, og Årets Musikkvideo.

For kategoriene Årets Låt, Årets Spellemann, og Hederspris er det ingen påmelding.


Lytting foregår via streamingtjenestene Wimp/Tidal eller Spotify. Eventuelle utgivelser som ikke er tilgjengelige på disse streamingtjenestene vil være tilgjengelige via opplastede zip-filer. Møtet ledes av en nøytral representant fra Spellemann.

Tidsplan:

Det forutsettes at det settes av tid til forberedelse og deltakelse på møtene.

Spesialjuryen vil motta mail med informasjon om grunnlag for vurdering, lister over påmeldte utgivelser, samt tid for spesialjurymøte. Det forventes at medlemmene har gjennomgått listene og gjort seg kjent med innholdet før møtet.

Honorar:

Hvert medlem av Spesialjuryen vil motta 2 billetter til show og fest. Det utbetales ikke lønn som følge av deltakelse i Spesialjuryen.

Kriterier:

Det skal gjøres en helhetlig vurdering av utgivelsene/kandidatene/låtene, der det blant annet skal legges vekt på artist/opphavsmannsprestasjon, produksjon/lydkvalitet, øvrig musikalsk utførelse, repertoar, tekst, arrangement, komposisjon, originalitet, fornyelse og helhetsinntrykk for øvrig.

Årets Nykommer & Gramostipend:
Krav til debututgivelse, dvs. for artister som ikke tidligere er etablert i andre sammenhenger. Det skal brukes skjønn ved vurdering av begrepet ”etablert”. Både live og salg skal vektlegges.
Årets Album:
Kåres på fritt grunnlag blant album som har utmerket seg særskilt i året som har gått.
Årets Produsent:
Prisen går til en produsent som har utmerket seg i året som har gått. Norsk produsent kan vinne for utenlandsk produksjon.
Årets Musikkvideo:
Det skal legges vekt på samspill mellom musikk og bilde, originalitet, tematikk og produksjon. Artisten må være norsk.
Årets Låt:
Grunnlag hentes fra radio, salg og streaminglister. Vinner kåres på basis av kombinasjon av statistikk og skjønn.
Årets Spellemann:
Kåres på fritt grunnlag. Både live og salg skal vektlegges.
Hederspris:
Kåres på fritt grunnlag. Til musiker/artist for lang og tro tjeneste.

Inhabilitet:

Spesialjurymedlemmene har selv ansvar for å informere administrasjonen ved mulig inhabilitet.

Ettersom den individuelle påvirkningskraft er mindre i en Spesialjury enn i en Fagjury vil habilitetsvurderingen være noe mildere for Spesialjuryen enn for Fagjuryen.

Anonymitet og taushetsplikt:

Navn på Spesialjurymedlemmene vil bli offentliggjort etter prisutdelingen.

Det som diskuteres på jurymøtene er konfidensielt. Jurymedlemmene har taushetsplikt om juryeringen og nominasjonsprosessen til etter prisutdelingen.

Jury Spellemann 2016

01. BARNEMUSIKK

Fabakken Barnehage v/ Gunn Lilleholt Bekkvik

Finnsnes Barneskole v/ Kenneth Skoglund

Hemsedal Barneskole v/ Unni Bjørke

Refsnes Barneskole v/ Lars Michalsen

Røyslimoen Barneskole v/ Einar Opsahl & Even Røhjell

02. BLUES

Alexandra Archetti Stølen

Asgaut Bakken

Hanne Mette Gunnarsrud

Jenny Jenssen

Tor Andersen

Matias Hilmar Iversen

Mona Helleland Varpe

Reidar Brendeland

Sigrun Tara Øverland

03. COUNTRY

Alexandra Archetti Stølen

Asgaut Bakken

Hanne Mette Gunnarsrud

Jenny Jenssen

Jørgen Roll

Tor Andersen

Matias Hilmar Iversen

Mona Helleland Varpe

Reidar Brendeland

Sigrun Tara Øverland

04. DANSEBAND

Alexandra Archetti Stølen

Asgaut Bakken

Hanne Mette Gunnarsrud

Jenny Jenssen

Tor Andersen

Matias Hilmar Iversen

Mona Helleland Varpe

Reidar Brendeland

Sigrun Tara Øverland

05. ELEKTRONIKA

Bjarne Kvinnsland

Christina Sandsengen

Hanne Hukkelberg

Ingebjør Westgaard

Jacob Rohde Soelberg

Lise Voldsdal

Solgunn Slåtto

Trude Eick

06 FOLKE- / TRADISJONSMUSIKK

Alexandra Archetti Stølen

Asgaut Bakken

Hanne Mette Gunnarsrud

Jenny Jenssen

Tor Andersen

Matias Hilmar Iversen

Mona Helleland Varpe

Reidar Brendeland

Sigrun Tara Øverland

07. INDIE

Elise Eriksen Løssfelt

Joakim Throndsen

Julie Forchhammer

Kine Hult

Runar Pettersen

Thomas Bratlie Haugland

Thomas Felberg

Torgrim Øyre

Yvonn Nordhagen

08. JAZZ

Bjarne Kvinnsland

Christina Sandsengen

Hanne Hukkelberg

Ingebjør Westgaard

Jacob Rohde Soelberg

Lise Voldsdal

Solgunn Slåtto

Trude Eick

09. KLASSISK

Bjarne Kvinnsland

Christina Sandsengen

Hanne Hukkelberg

Ingebjør Westgaard

Lise Voldsdal

Solgunn Slåtto

Trude Eick

10. METAL

Elise Eriksen Løssfelt

Emil Nikolaisen

Joakim Throndsen

Julie Forchhammer

Kine Hult

Runar Pettersen

Thomas Bratlie Haugland

Thomas Felberg

Torgrim Øyre

Yvonn Nordhagen

11. POPGRUPPE

Daniel Kvammen

Erlend Buflaten

Hilde Wahl

Janne Monsen Tve

it

Karen Norbakk

Lars Ulseth

Marianne Sveen

Margaret Berger

Maria Karlsen

Martha Lyse

12. POPSOLIST

Daniel Kvammen

Erlend Buflaten

Hilde Wahl

Janne Monsen Tveit

Karen Norbakk

Lars Ulseth

Marianne Sveen

Margaret Berger

Maria Karlsen

Martha Lyse

13. ROCK

Elise Eriksen Løssfelt

Emil Nikolaisen

Joakim Throndsen

Julie Forchhammer

Kine Hult

Runar Pettersen

Thomas Bratlie Haugland

Thomas Felberg

Torgrim Øyre

Yvonn Nordhagen

14. SAMTID

Bjarne Kvinnsland

Christina Sandsengen

Hanne Hukkelberg

Ingebjør Westgaard

Jacob Rohde Soelberg

Lise Voldsdal

Solgunn Slåtto

Trude Eick

15. URBAN

Daniel Kvammen

Erlend Buflaten

Hilde Wahl

Janne Monsen

Tveit Karen Norbakk

Lars Ulseth

Marianne Sveen

Margaret Berger

Maria Karlsen

Martha Lyse

16. VISER

Alexandra Archetti Stølen

Asgaut Bakken

Hanne Mette Gunnarsrud

Jenny Jenssen

Jørgen Roll

Tor Andersen

Matias Hilmar Iversen

Mona Helleland Varpe

Reidar Brendeland

Sigrun Tara Øverland

17. ÅPEN KLASSE

Bjarne Kvinnsland

Christina Sandsengen

Hanne Hukkelberg

Ingebjør Westgaard

Jacob Rohde Soelberg

Lise Voldsdal

Solgunn Slåtto

Trude Eick

TONOS KOMPONISTPRIS

Edvin Østergaard

Eivind Buene

Jørund Fluge Samuelsen

Raymond Enoksen

Thea Hjelmeland

Tore W. Aas

TEKSTFORFATTER

Bendik Brænne

David C. Vogt

Guro von Germeten

Josefin Winther

Sondre Lerche

ÅRETS NYKOMMER & GRAMOSTIPEND

Marte Thorsby

David Eriksen

Larry Bringsjord

Helge Westbye

Anne Tone Raknes

Bjørn Hammershaug

Eirik Kjos

Fay Wildhagen

Hanne Sørvaag

ÅRETS ALBUM

Marte Thorsby

David Eriksen

Kristine Bjørnstad

Larry Bringsjord

Helge Westbye

Kjersti Espe

Anne Tone Raknes

Bjørn Hammershaug

Eirik Kjos

Fay Wildhagen

Hanne Sørvaag

ÅRETS MUSIKKVIDEO

Marte Thorsby

David Eriksen

Kristine Bjørnstad

Helge Westbye

Anne Tone Raknes

Bjørn Hammershaug

Eirik Kjos

Fay Wildhagen

Hanne Sørvaag

ÅRETS PRODUSENT

Marte Thorsby

Kristine Bjørnstad

Larry Bringsjord

Helge Westbye

Kjersti Espe

Anne Tone Raknes

Bjørn Hammershaug

Eirik Kjos

Fay Wildhagen

Hanne Sørvaag

ÅRETS LÅT

Marte Thorsby

Kristine Bjørnstad

Larry Bringsjord

Helge Westbye

Anne Tone Raknes

Bjørn Hammershaug

Eirik Kjos

Fay Wildhagen

Hanne Sørvaag

ÅRETS SPELLEMANN

Marte Thorsby

David Eriksen

Larry Bringsjord

Helge Westbye

Kjersti Espe

Anne Tone Raknes

Bjørn Hammershaug

Eirik Kjos

Hanne Sørvaag

HEDERSPRIS

Marte Thorsby

David Eriksen

Kristine Bjørnstad

Larry Bringsjord

Helge Westbye

Kjersti Espe

Anne Tone Raknes

Bjørn Hammershaug

Eirik Kjos

Fay Wildhagen

Hanne Sørvaag

Billetter Spellemann 2016

Bransjebilletter Publikumsbilletter

Om Spellemann

Spellemannprisen har fra første utdeling i 1973 - Spellemann 1972 - hatt status som Norges fremste musikkpris. Prisen har siden blitt delt ut årlig til artister og opphavsmenn som har utmerket seg og bidratt stort på musikkfronten i løpet av året som har gått.

Målet med Spellemannprisen er å hedre, inspirere og motivere alle musikere og å styrke samholdet i musikkmiljøet, på tvers av sjangre. Gjennom et stjernespekket show presenteres et utvalg av det store mangfoldet som finnes innen norsk musikkliv.

Spellemannprisen har et styre som består av representanter fra IFPI og FONO, og prisutdelingen arrangeres av Spellemann AS.

STYRELEDER
Marte Thorsby
NESTLEDER
Larry Bringsjord
STYREMEDLEMMER
Helge Westbye, Kristine Bjørnstad, Kjersti Espe, Guttorm Raa
Varamedlem IFPI
Lena Midtveit
Varamedlem Fono
Erlend Gjerde
Sponsorer spellemann 2016

Sponsorer

Samarbeidspartnere

Kontakt
KONTAKTINFORMASJON

Postadresse: Kr. Augustsgate 10, 0164 Oslo
E-post: spellemann@spellemann.no
Telefon: 22 99 31 10
Organisasjonsnummer: 866 260 982

PROSJEKTLEDER

Pernille Torp-Holte
E-post: pernille@spellemann.no
Telefon: 22 99 31 10

PÅMELDING, BILLETTER, NOMINASJON

Bjørn Lier
E-post: bjorn@spellemann.no
Telefon: 22 99 31 10

DAGLIG LEDER

Hildegunn Olsbø
E-post: hildegunn@spellemann.no
Telefon: 22 99 31 00

JURY

Trude Løken
E-post: jury@spellemann.no
Telefon: 22 99 31 00

MARKEDSKOORDINATOR

Magni Sørløkk
E-post: magni@spellemann.no
Telefon: 22 99 31 00

STYRELEDER

Marte Thorsby
E-post: marte.thorsby@ifpi.no
Telefon: 22 99 31 00
Mobil: 99 60 29 59

PRESSE

Simen Idsøe Eidsvåg
- E-post: simen@spellemann.no
- Telefon: 41 60 68 51
Søk presseakkreditering til Spellemannprisen 2016 via denne linken.