REGLEMENT SPELLEMANN 2016

Påmelding til årets Spellemann åpner 16. september 2016.

PÅMELDINGSFRISTER

Påmeldingsfristen er: 10. november 2016.

Påmeldingsfristen gjelder også for utgivelser som utgis mellom 10. november og 31. desember 2016.

Dersom materiale for utgivelser som utgis i dette tidsrommet ikke er klart til påmeldingsfristen 10. november, gis det anledning til å melde på utgivelsen til Spellemann 2017.

Det må da gjøres innen fristen for påmelding i 2017.

FORUTSETNINGER

For å kunne bli nominert til Spellemannprisen må artist/gruppe/tekstforfatter/komponist/produsent være norsk statsborger eller fast bosatt i Norge. Er det en gruppe må minst 50 % av gruppens medlemmer være norske eller fast bosatt i Norge.

PÅMELDINGSKRITERIER

Utgivelsen som meldes på skal første gang ha vært utgitt i Norge mellom 1. januar 2016 og 31. desember 2016. Unntak er utgivelser som ble utgitt etter utløp av påmeldingsfrist for Spellemann 2015. Unntak gjelder også ved påmelding i tilleggskategorier.

Utgivelsen skal inneholde minimum 20 minutter musikk. Dersom artisten ikke har gitt ut en samlet utgivelse på over 20 minutter kan Spellemann også godkjenne en spilleliste som inneholder enkeltspor som til sammen utgjør 20 minutter musikk, hvor minst 50% av sporene i spillelisten er utgitt mellom 1. januar 2016 og 31. desember 2016.

Dersom en spilleliste blir påmeldt, kan man ikke senere år melde på en utgivelse som inneholder mer enn 20 % av sporene som inngikk i den påmeldte spillelisten.

Påmelding av multiartistutgivelser med et klart felles musikalsk tema, for eksempel artist/komponistportrett, kan bli godkjent av styret i Spellemann AS.

Kriterium for Årets Nykommer & Gramostipend er at artist/gruppe ikke er etablert tidligere i andre sammenhenger. Spellemann AS bruker skjønn i begrepet ”etablert” når det gjelder denne kategorien.

Ved påmelding i tilleggskategorien Årets Produsent informerer man i eget tekstfelt i påmeldingssystemet, om de album/produksjoner produsenten har vært involvert i fra 1. januar 2016 til 31. desember 2016, som man ønsker å fremheve.

For kategoriene Tekstforfatter og TONOs Komponistpris må disse stå bak minst 50 % av tekst/komposisjon for å kunne melde seg på, og tekstene/komposisjonene kan ikke ha vært utgitt tidligere.

KATEGORIER OG PÅMELDING

Den som melder på en utgivelse til Spellemannprisen er ansvarlig for riktig kategorisering av utgivelsen.

En kategori må inneholde et forsvarlig antall påmeldte utgivelser for å opprettholdes. Dersom en kategori blir slettet, blir de påmeldte utgivelsene flyttet til en annen kategori.

Styret i Spellemann AS har anledning til å slå sammen eller dele opp kategorier ved behov, samt å flytte påmeldte utgivelser fra en kategori til en annen. Blir dette aktuelt vil påmelder informeres, og påmelder kan velge å akseptere eller trekke påmeldingen.
Ved påmelding aksepteres det at inntil 30 sekunder av alle påmeldte utgivelser kan brukes vederlagsfritt i promoteringsarbeid knyttet til Spellemannprisen. Ved presentasjon av nominerte utgivelser kan hele spor brukes vederlagsfritt. Den som foretar påmeldingen er ansvarlig for at alle rettigheter er klarert.
Artist, opphavsmann eller utgiver må selv melde på og gi tilgang til utgivelser via www.spellemann.no der man linkes videre til påmeldingssystemet, og man plikter å gjøre utgivelsen digitalt tilgjengelig med link til Spotify eller Tidal/Wimp, med tilhørende cover, digital booklet og tekster. Fysiske produkter godkjennes ikke. Påmeldingsavgift per utgivelse per kategori er kr. 500. Hver utgivelse kan kun meldes på i én (1) sjangerkategori, men kan i tillegg meldes på i de sjangeruavhengige kategoriene. Spellemann refunderer ikke påmeldingsavgift ved feilpåmelding, diskvalifisering, eller dersom påmelding trekkes ved omplassering eller eventuell sammenslåing av kategorier/flytting av påmelding til annen kategori.
Oversikt over alle kategorier og fremgangsmåte ved påmelding fremkommer i påmeldingssystemet. Styret i Spellemann AS har også anledning til å dele ut andre priser som for eksempel Hederspris.

JURY

Spellemann utpeker Storjury, Fagjuryer, og Spesialjury.

For kategoriene TONOs Komponistpris og for Tekstforfatter utpekes juryen av TONO. Beskrivelse av juryordning, samt juryinstruks er tilgjengelig på www.spellemann.no

UTDELING

Det forutsettes at nominerte er personlig tilstede under utdelingen lørdag 28. januar 2017.

Det er ikke anledning til å sende stedfortreder. Spellemann forbeholder seg retten til å begrense antallet representanter for den nominerte der den nominerte er en større gruppe/ensemble.

Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor
Sponsor Sponsor