Utvidet påmeldingsfrist

Spellemann gir utvidet påmeldingsfrist som følge av en mindre systemfeil som nå er rettet, og som kan ha påvirket noen få av dere. For å unngå at noen blir utelatt fra vurderingen grunnet dette åpner vi for at alle får en utvidet påmeldingsfrist.
Utvidet påmeldingsfrist er fra tirsdag 14. november kl 12 til kl 23:59 onsdag 15. november. 
Dersom du har registrert og betalt for en eller flere påmeldinger og ikke har flere kategorier du skal melde opp i kan du se bort fra dette.