Spellemann presiserer jurykriteriene

Styret i Spellemann AS har på møte fredag 11. november omformulert kriteriene for storjury og fagjury, da eksisterende formulering fremsto som uklar og åpnet for misforståelser.

Kriterier for Storjury: 

Foruten omplassering og kvalitetssikring av påmeldinger i henhold til kriterier i reglementet skal Storjuryens innstilling til hvilke +/- 20 påmeldte utgivelser som skal gå videre i sjangerkategoriene basere seg på artistprestasjon, produksjon/lydkvalitet, øvrig musikalsk utførelse, repertoar, tekst, arrangement, komposisjon, originalitet og helhetsinntrykk for øvrig.

For kategoriene Popgruppe, Popsolist og Urban skal det i tillegg vektlegges at utgivelsen har relevans gjennom salg/streaming, radiospilling og/eller konsertvirksomhet i 2016.

Kriterier for Fagjury: 

I sjangerkategoriene skal fagjuryen gjøre en helhetlig vurdering av utgivelsene, der det skal legges vekt på artistprestasjon, produksjon/lydkvalitet, øvrig musikalsk utførelse, repertoar, tekst, arrangement, komposisjon, originalitet og helhetsinntrykk forøvrig.

For kategoriene Popgruppe, Popsolist og Urban skal det legges vekt på artistprestasjon, produksjon/lydkvalitet, øvrig musikalsk utførelse, repertoar, tekst, arrangement, komposisjon, originalitet, relevans og helhetsinntrykk forøvrig.

I lys av diskusjon som har gått på sosiale medier er det nødvendig med en del presiseringer av fakta:
Først og fremst: Kvalitetskriteriet er ikke fjernet. Men det stilles krav om at Popgruppe, Popsolist og Urban skal ha gjort seg bemerket utover kvalitet. For utgivelser som kommer sent på året vil det selvfølgelig tas hensyn til utgivelsesdato.

De øvrige sjangre er ikke berørt av dette kravet.

Reglement og dertil hørende juryordning for Spellemann 2016 ble offentliggjort samtidig med åpning av påmelding den 16. september 2016. Det ble i denne forbindelse også sendt ut nyhetsbrev med link til Spellemanns nettsider.

Spellemann innførte Storjury i forkant av Spellemann 2015, og har fått gode tilbakemeldinger på ordningen. Beslutningen om å innføre større fagjuryer som vurderer flere kategorier baserer seg på tidligere erfaring med at mindre separate fagjuryer per kategori har vært sårbare, og i enkelte tilfeller har blitt tildels ensidige etter at jurymedlemmer har meldt seg inhabile i løpet av prosessen.

Fagjuryene blir sammensatt av representanter for de ulike sjangre med god kunnskap innenfor sitt felt. Ordningen med større fagjuryer er så langt besluttet for inneværende år.

Spellemanns administrasjon har underveis i planleggingen av Spellemann 2016 avholdt møter med en rekke bransjeorganisasjoner for å opprette dialog for best mulig å kunne imøtekomme de ulike interesser.

Spellemann er takknemlige for konstruktive innspill, og vil fortløpende besvare eventuelle spørsmål som kommer per mail eller telefon.