Spellemann 2019 vil ikke bli avviklet som planlagt

Onsdag 11. mars innførte Oslo Kommune forbud mot arrangement med over 500 deltakere. I tråd med dette vil event som rød løper, førfest og etterfest bli avlyst den 28. mars.

Prisutdelingen med godt over 500 mennesker i salen kan selvsagt ikke avvikles som planlagt.

Vi kommer tilbake til hvordan dette avvikles så snart dette er avklart.