Spellemann slutter å bruke begrepet «Urban» som navn på kategori

Spellemann har fulgt diskusjonen rundt begrepet «Urban» gjennom helgen, og har i dag besluttet at kategorien «Urban» ikke vil bli benyttet fremover.

– Det siste Spellemann ønsker er å oppfattes som stigmatiserende. Vi har derfor besluttet at kategorien «Urban» ikke vil bli benyttet fremover. Hva den vil bli erstattet med kommer vi tilbake til når vi tar en helhetlig gjennomgang av kategoriene for Spellemann 2020, sier styreleder Marte Thorsby.