Samtid - 2021

Ja
Samtid 2021
Signe Bakke / James Clapperton / Kjetil Møster / BIT20 Ensemble / René Wiik / Craig Farr
Soccorsi: Works by Morten Eide Pedersen

LAWO Classics

LAWO Classics

Om

På «Soccorsi» blir vi presentert for Morten Eide Pedersens samlede klaverstykker, i tillegg til noen av hans verk for ensemble. Da han uventet og plutselig døde i 2014, var ingen av komposisjonene hans ennå utgitt eller innspilt offentlig. Det musikalske kartet etter ham hadde med andre ord mange hvite felt. Denne innspillingen er et første bidrag til å gjøre disse mindre, i visshet om at arbeidet med å spore opp partiturer, lydfiler, skisser og skapende logikker stadig tvang dem ut i nye mellomrom og musikalske valg, i tråd med det prøvende og essayistiske som var så viktig i hans egen kunstneriske praksis.

Sjekk ut musikken