JURYORDNING SPELLEMANN 2017

 

Juryinstruks for fagjuryene Spellemann 2017

Alle jurymedlemmer må sette seg godt inn i juryinstruksen.

Hver fagjury består av fra fem til ti medlemmer. Følgende kategorier bedømmes av hver sin fagjury:

Barnemusikk

Blues

Country

Elektronika

Folkemusikk/Tradisjonsmusikk

Indie

Jazz

Klassisk

Metal

Popgruppe

Popsolist

Rock

Samtid

Urban

Viser

Åpen klasse

Årets Komponist

Årets Tekstforfatter

Årets Musikkvideo

Medlemmene i fagjuryene vil få tilgang til Spellemanns jurysystem, der alle utgivelser er tilgjengelige. Lytting foregår via streamingtjenestene Tidal eller Spotify. Ved manglende abonnement fremskaffer Spellemann en midlertidig løsning til de jurymedlemmene det måtte gjelde. Eventuelle utgivelser som ikke er tilgjengelige på disse streamingtjenestene vil være tilgjengelige via opplastede zip-filer. Fagjuryen for «Årets Tekstforfatter» vil få tilgang til opplastede tekster. Fagjuryen for «Årets Musikkvideo» vil få link til de påmeldte musikkvideoene.

Habilitet:

Det forutsettes at jurymedlemmene ikke har tilknytning til utgivelsene de er satt til å vurdere. Eksempler på dette kan være nære familiære bånd, yrkesmessig nær relasjon til artist, opphaver eller utgiver, deltakelse på innspilling eller økonomiske interesser i utgivelsen. Alle jurymedlemmer må signere et eget habilitetsskriv når de har fått tilgang til utgivelsene de skal vurdere.

Tidsplan:

Det forutsettes at alle jurymedlemmene setter av tid til juryarbeid, og holder seg til oppgitte møtetider og frister. Tider for Skype-møter settes opp etter avtale i de enkelte fagjuryene. Fagjurymedlemmene vil motta detaljert informasjon på mail.

 

Juryering i fagjuryen deles inn i tre runder:

1. runde: Fagjurymedlemmene gir individuelle poeng via Spellemanns jurysystem. Det skal avgis poeng til alle utgivelser. Beste karakter er ni poeng og dårligste karakter er ett poeng. Samme poengtall kan tildeles flere utgivelser. Høyeste og laveste poengsum for hver utgivelse fjernes. Derfra går de ti utgivelsene med høyest samlet poengsum videre til runde to.  Dette antallet kan økes dersom noen av utgivelsene har fått samme poengsum.

2. runde: Fagjuryene snakker sammen, fortrinnsvis via Skype, og diskuterer seg så frem til fire nominerte ut ifra de gjenstående utgivelsene. Hvert enkelt møte ledes av en nøytral representant fra Spellemann.

3. runde: Individuell bedømming via Spellemanns jurysystem. Fagjurymedlemmene rangerer de nominerte fra første til fjerde plass. Jurymedlemmene plikter å holde sine stemmer hemmelige inntil prisutdelingen.

Barnemusikk vurderes i første og andre runde av en voksen fagjury på lik linje med andre fagjuryer, som kommer frem til 4 nominerte. De fire nominerte sendes videre til barnejury som kårer vinner.

Honorar:

Det utbetales ikke honorar som følge av deltakelse i fagjuryene, men hvert medlem av fagjuryene vil få to billetter til show og fest.

Kriterier:

Fagjuryene skal foreta en helhetlig vurdering av utgivelsene, der det skal legges vekt på kunstnerisk kvalitet og aktualitet.

Anonymitet og taushetsplikt:

Navn på fagjurymedlemmene vil bli offentliggjort i forbindelse med prisutdelingen.

Jurymedlemmene har taushetsplikt om alt som foregår i forbindelse med juryprosessen.

 


 

Juryinstruks for spesialjuryen Spellemann 2017

Alle jurymedlemmer må sette seg godt inn i juryinstruksen.

Spesialjuryen består av inntil tolv personer med bred musikalsk kunnskap, hvorav inntil seks personer er fra styret i Spellemann AS.

Spesialjuryen skal møtes og utnevne nominerte og beslutte vinnere i kategoriene

  • Årets Nykommer & Gramostipend
  • Årets Album
  • Årets Produsent
  • Årets Låt
  • Årets Spellemann

I tillegg skal spesialjuryen vurdere om det skal deles ut andre priser, som for eksempel Årets Hederspris.

Møtet ledes av en nøytral representant fra Spellemann.

Habilitet:

Medlemmene har selv ansvar for å informere administrasjonen ved mulig inhabilitet.

Tidsplan:

Alle i juryen må sette av tid til forberedelser og møtedeltakelse.

Spesialjuryen vil motta mail med grunnlag for vurdering, lister over påmeldte utgivelser, samt tid for spesialjurymøte. Det forventes at medlemmene har gjennomgått listene og gjort seg kjent med innholdet før møtet.

Honorar:

Hvert medlem av spesialjuryen får to billetter hver til show og fest. Det utbetales ikke ytterligere honorar som følge av deltakelse i spesialjuryen.

Kriterier:

Det skal gjøres en helhetlig vurdering av utgivelsene og kandidatene.

Årets Nykommer & Gramostipend: Gjelder artister som ikke tidligere har vært etablert i andre sammenhenger.

Juryen vurderer betydningen av begrepet «etablert». Det skal legges vekt på både liveopptredener og salg. Både de nominerte og vinneren kåres på fritt grunnlag.

Årets Album: Kåres på fritt grunnlag blant album som har utmerket seg særskilt i året som har gått.

Årets Produsent: Kåres på fritt grunnlag og går til en produsent som har utmerket seg i året som har gått. Norsk produsent kan vinne for utenlandsk produksjon. 

Årets Låt: Grunnlag hentes fra radio, salg og streaminglister. Vinner kåres på basis av kombinasjon av statistikk og skjønn.

Årets Spellemann: Kåres på fritt grunnlag. Både live og salg skal vektlegges.

Hederspris: Kåres på fritt grunnlag.

 

Anonymitet og taushetsplikt:

Navn på jurymedlemmene vil bli offentliggjort i forbindelse med prisutdelingen.

Jurymedlemmene har taushetsplikt om alt som foregår i forbindelse med juryprosessen.

Sponsor Sponsor
Sponsor Sponsor