JURY SPELLEMANN 2017

Navn på jurymedlemmer for Spellemann 2017 offentliggjøres under Spellemannprisen  25. februar 2018.

Sponsor Sponsor
Sponsor Sponsor